Προσωπικά δεδομένα

Ευρετήριο Άρθρου

Εισαγωγή

Η εταιρεία εμπορίας αθλητικών ειδών ID SPORTS χειρίζεται με υπευθυνότητα όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας με άκρα προσοχή. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφ’ εξής η «Πολιτική») της εταιρείας μας, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από την ID SPORTS. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ID SPORTS, διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε δεδομένα που συλλέγονται από την ID SPORTS μέσω άλλων οδών ή μέσω κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ό, τι στην περίπτωση που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οι Πολιτικές αυτών των εταιρειών καθορίζουν τις χρήσεις αυτών των δεδομένων και η Πολιτική της ID SPORTS δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην ID SPORTS μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δεδηλωμένη κατά τη στιγμή της συλλογής τους χρήσης.

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ID SPORTS:

για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενεργειών προώθησης, διαφήμισης και προσφορών, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει να μην λαμβάνει ανάλογες επικοινωνίες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκατάθεση

Μέσω της παροχής προσωπικών δεδομένων στην ID SPORTS, οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν τη ρητή τους συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την ID SPORTS με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική.